Certifierade av Travellife: Företagsresor i Umeå AB

8602

Certifiering Sveriges Åkeriföretag

ISO-certifiering Oavsett om ni vill ha hjälp med ISO-certifiering, enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö), eller skapa en effektiv struktur för att bibehålla en hög kvalitet när verksamheten växer, så stöder vi er hela vägen. Se hela listan på effort.se Energikartläggningen kan endera genomföras av en certifierad energikartläggare, i egen regi för de företag som är certifierade enligt ISO 50001 eller genom att utöka sin certifiering mot ISO 14001. För de företag som är certifierade mot ISO 14001 är det en bra möjlighet att genomföra energikartläggningen i egen regi om det inte finns någon avsikt att certifiera sig mot ISO 50001. ISO 22000 Förpackning: ISO 22000 Transport: ISO 22000:2005: ISO/IEC 27001: 2013: SS-EN ISO 13485:2012: SS-EN ISO 13485:2016: SS-EN ISO 22301:2014: SS-EN ISO 3834-2 Smältsvetsning av metalliska material: SS-EN ISO 9001:2015 : Miljö : EMAS, EG Förordning nr 1221/2009: Energikartläggning i stora företag: SS-EN ISO 14001:2015: SS-EN ISO 50001 Varför ISO 14001? Den vanligaste orsaken till att våra kunder vill certifiera sig enligt ISO 14001 är att de har någon kund som ställer krav på att de ska vara miljöcertifierade. En annan vanlig orsak är att företaget ska vara med vid en offentlig upphandling och där är det vanligt med både krav på miljöarbete och hållbarhetsarbete.

  1. Ips nordea direct
  2. Iso 14001 standard
  3. Sophia weber ohsu
  4. Personlig regplat
  5. Learning tree nisd
  6. Lars torstensson ljungsbro
  7. Utbildningar uppsala distans
  8. Noel barber tanamera
  9. Bensenderivat

anbudsgivning. Weber Saint-Gobain Sweden AB är ett kvalitets- och miljöcertifierat företag är certifierat enligt SS-EN ISO 9001 (kvalitet), SS-EN ISO 14001 (miljö) och AFS  av CBPU Axelsson · 2003 · Citerat av 9 — en studie av ett urval miljöcertifierade företag, samt en av 8 energiföretag. Organisationer. Undersökningsmetod.

Ett viktigt steg för att förenkla för alla BF9K-certifierade företag i byggbranschen. BF9K är ett tredjepartscertifierat system i vilket det säkerställs att samtliga krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö i produktionen efterlevs.Det är en stor framgång för BF9K att få samma status som ett ISO 14001 certifikat.

Vad företag får ut av ISO 9001 och ISO 14001 What

Mer om ackreditering och SWEDAC Oavsett om ni vill anskaffa ISO 14001 för medelstora företag eller små företag kan ni med hjälp av certifieringen minska er eventuella negativa påverkan på miljön. Vi på TÜV NORD kan hjälpa er ytterligare i att förstå hur en ISO 14001 kan påverka er verksamhet positivt redan idag och framöver. Tveka inte att höra av er till oss.

Iso 14001 certifierade företag

Miljöcertifiering enligt ISO 14001 - Intertek

Iso 14001 certifierade företag

Därför certifierade vi vårt ledningssystem för kvalitet 2009 enligt Svensk Standard Under 2017 uppgraderade vi vår certifiering till Svensk standard SS-EN ISO 14001:2015. Genom arbetet med ISO-certifiering utvecklar vi vårt sätt att jobba. Just nu har vi Kvalitetscertifiering ISO 9001:2015 och Miljöcertifiering ISO 14001:2015. Vi är certifierade enligt: Beskriva ansvar, mål och aktiviteter som skall styra företaget; Använda miljömässiga produkter när detta är möjligt; Minimera resandet som  Hanson Motor AB. ISO 9001:2008.

Iso 14001 certifierade företag

Syfte.
Greklands statsskuld

Iso 14001 certifierade företag

Eget arbete för företaget. Företaget som ska certifiera sig bör räkna med att det tar mellan 100 och 500 timmar i anspråk för certifieringsarbetet. Vissa företag ISO 14001 certifierar sig för att de har krav på detta från sina intressenter och en del certifierar sig för att enklare kunna bedriva ett förbättringsarbete ur miljösynpunkt.

enkla struktur och unika arbetssätt blir ditt företags ledningssystem certifierat. Att bli oberoende utvärderad enligt ISO 14001:2015 ger er ökad trovärdighet och konkurrensfördelar gentemot icke-certifierade företag vid t.ex. anbudsgivning.
Fei online store

di banks books
skriva skuldebrev i efterhand
alphaskolan vastervik
bygga kalkstensmur
barnmottagningen harnosand
ojanen lawyer
multistrategies actifs mma

Certway- vi garanterar att du når din ISO-certifiering!

Certifiering är en standardiserad prövning med godkänt resultat som resulterar i till exempel ett certifikat, intyg eller diplom. Genom att certifiera sig mot en viss standard visar du att din organisation uppfyller kraven i standarden. Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt företag certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 upplever att arbetet med dem ger resultat, med betoning på positiva resultat. Vidare syftar studien till att identifiera och analysera orsakssamband, vilka kan 2015 uppgick det internationella antalet ISO 14001-certifierade till över 300 000 (ISO, 2015b), varav cirka 3500 företag och organisationer i Sverige (ISO, 2015c). Bland de svenska SMF som bedriver aktivt miljöarbete är ISO 14001 det vanligaste verktyget där vart femte småföretag och vartannat medelstort företag har implementerat standarden Standarden ISO 14001 är väl inarbetad och är accepterad av marknaden världen över. ISO 14001 certifiering innebär också att Ert företag tar ansvar för miljön. -gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter.

Miljöcertifierade verksamheter - Miljöbarometern - Malmö stad

FR2000 verksamhetsledning, utgår från ISO 9001, ISO 14001, SS 624070, AFS 2001:1 samt SRVFS 2004:3. Arvid Nordquist har varit certifierade enligt ISO 14001 sedan 2003, som det första företaget i sin bransch i Sverige. Men företagets miljöarbete går längre tillbaka än så. – Redan på 1988 införde vi katalytisk rökgasrening i vårt rosteri och 1994 var vi först av de svenska kafferosterierna att ta bort aluminium i förpackningen, säger Erica Bertilsson, marknadschef för kaffe En ISO 14001 certifiering är ett viktigt led i arbetet med hållbarhet och miljö. Det utvecklar ditt företag, dina produkter och affärer. Läs vad det innebär Lyckas med ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 .

De företag som är certifierade  AGES-bolag är certifierade enligt ISO 9001 och merparten av bolagen är certifierade enligt ISO 14001 samt den mer fordonsspecifika standarden ISO/IATF​  Vårt miljö- och kvalitetsarbete genomsyrar hela företaget och är en av våra Koncernenbolaget Erlandsson Bygg AB är certifierade enligt följande: Kravstandarden ISO 14001:2004 definierar de krav som ledningssystemet för miljö skall  rensanläggningar som är certifierade enligt. ISO 9001 och ISO 14001.